Kiếm tiền bằng cách quảng bá GUDPAGE

Tham gia chương trình Tiếp thị liên kết của GUDPAGE và nhận hoa hồng 15% với mỗi đơn hàng thành công.

Đăng ký

Đăng ký tham gia chương trình, bạn sẽ được truy cập vào công cụ tạo liên kết & đo lường đơn hàng của bạn.

Quảng bá

Bạn bắt đầu quảng bá sản phẩm GUDPAGE trên các kênh mạng xã hội, blog, giới thiệu bạn bè...

Nhận hoa hồng

Nhận 15% hoa hồng trên mỗi đơn hàng thanh toán thành công. Không giới hạn số lượng đơn hàng.